ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอการเรียนการสอน
幼儿大班自我介绍เพียรปัญญาอ.3 (อ่าน 64) 22 ต.ค. 61
เรียนเสียงแมว,เพียรปัญญาอ.2 (อ่าน 45) 22 ต.ค. 61
蝴蝶,一二三歌 รร.เพียรปัญญา อ.1 (อ่าน 51) 22 ต.ค. 61