ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชุดการแสดงโรงเรียนเพียรปัญญา
ชุดการแสดง ราชินีศรีแผ่นดิน โดยโรงเรียนเพียรปัญญา (อ่าน 61) 19 ต.ค. 61
ชุดการแสดง จินตลีลาประกอบเพลงทรงพระเจริญ โดยโรงเรียนเพียรปัญญา (อ่าน 59) 19 ต.ค. 61