ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชุดการแสดงโรงเรียนเพียรปัญญา
ชุดการแสดง ราชินีศรีแผ่นดิน โดยโรงเรียนเพียรปัญญา (อ่าน 35) 19 ต.ค. 61
ชุดการแสดง จินตลีลาประกอบเพลงทรงพระเจริญ โดยโรงเรียนเพียรปัญญา (อ่าน 36) 19 ต.ค. 61