ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใดสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ / 
​เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์(คลอง 1)ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การประกวดหนูน้อยนพมาศ
2. การประกวดนางนพมาศ
3. การประกวดกระทงเล็ก
4. การประกวดกระทงใหญ่
​สำหรับหลักเกณฑ์, คุณสมบัติและเงินรางวัลพร้อมรางวัลประเภทต่างๆ ปรากฏตามรายละเอียดแจ้งไว้ในเอกสารประกอบท้ายประกาศฉบับนี้
​**หากผู้ใดสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา (ชั้น 10) สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เลขที่ 151 ถนนรังสิต – ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2567 6008 ,025676000 ต่อ 1002 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น และจับฉลากในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 302 ครั้ง