ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือน้อย
กิจกรรมลูกเสือน้อยวันนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือ การปลูกฝังส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก รู้จักเคารพกฎกติกา ระเบียบ อยู่ร่วม กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:45   อ่าน 191 ครั้ง