ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน