ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 เม.ย. 62 โครงการวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
23 มี.ค. 62 พิธีปัจฉิมนิเทศฯระดับชั้น อ.๓ ครูดีเด่น โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
22 มี.ค. 62 ซ้อมใหญ่ระดับชั้น อ.๓ พิธีปัจฉิมนิเทศฯ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
18 มี.ค. 62 โครงการส่งศิษย์สู่ฝันระดับชั้น อ.๓ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 ประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ (ส.ท.)โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 ประเมินการอ่านภาษาไทย (ส.ท.)โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
02 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกสถานศึกษา โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
01 มี.ค. 62 โครงการเปิดบ้านวิชาการชาวเพียรปัญญา โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร
28 ก.พ. 62 โครงการขุมทรัพย์ขยะ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร
25 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
18 ก.พ. 62 โครงการวันมาฆบูชา โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
04 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
01 ก.พ. 62 ชุมนุมลูกเสือน้อย โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
17 ม.ค. 62 เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
11 ม.ค. 62 โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
03 ม.ค. 62 โครงการวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
31 ธ.ค. 61 หยุดวันสื้นปี
25 ธ.ค. 61 โครงการคริสต์มาสหรรษา โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
10 ธ.ค. 61 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 61 โครงการวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
21 พ.ย. 61 โครงการวันลอยกระทงโรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
11 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
01 พ.ย. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑